Հաշվետվություններ

2019 տարեկան հաշվետվություն

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2019

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.10.2019

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01․10․2019

Ծրագրային ցուցանիշներ 01.10.2019

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր 01.10.2019

Ամփոփ հաշվետվություն 01.07.2019

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2019 թ.

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.07.2019

Ծրագրային ցուցանիշներ 01.07.2019

Ծրագրային ցուցանիշներ 01.04.2019

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.04.2019

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր 01.04.2019

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.04.2019

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.04.2019 թ.

Հաշվետվություն 01.01.2018-01.01.2019

Ամփոփ հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2019 թ.

Ծրագրային ցուցանիշներ

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Բյուջեի նախնական տարբերակ 2019

3-րդ եռամսյակի դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2018 թ.

Ծրագրային ցուցանիշներ

Ամփոփ հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Ամփոփ հաշվետվություն 1

Ամփոփ հաշվետվություն 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 3

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ. 1

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ. 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.07.2018 թ. 3

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

Ամփոփ հաշվետվություն 1

Ամփոփ հաշվետվություն 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 3

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 1

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 2

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 3

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 4

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 5

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 6

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.04.2018 թ. 1

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.04.2018 թ. 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.04.2018 թ.3

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 1

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 2

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 3

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 4

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 5

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանասատնտեսական արդյունքների մասին 6

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 1

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 2

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 3

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 4

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 5

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 6

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 7

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 8

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 9

Ծրագրային ցուցանիշներ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.01.2018 թ. 1

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.01.2018 թ. 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.01.2018 թ. 3

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.01.2018 թ. 4

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր 1

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր 2

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

2018 թվ. նախահաշվի լրամշակված տարբերակ

խորհրդի արձանագրություն 2018 թվականի բյուջեի լրամշակված տարբերակի քննարկման

Բյուջեի նախնական տարբերակի գրություն

Ծրագրային ցուցանիշներ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 3

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 1

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 2

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 3

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2017 թ. 1

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2017 թ. 2

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2017 թ.3

Հիմնարկի դեբիտորական,կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին առ 01.10.2017 թ. 4

Ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին1

Ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

Բյուջետային օրացույց

Բյուջեի նախնական տարբերակ 2018-2

Բյուջեի նախնական տարբերակ 2018-1

1 Ամփոփ հաշվապահական հաշվեկշիռ

2 Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

3 Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

4 Հաշվետվություն ֆինանասատնտեսական գործունեության վերաբերյալ 1

5 Հաշվետվություն ֆինանասատնտեսական գործունեության վերաբերյալ 2

6 Հաշվետվություն ֆինանասատնտեսական գործունեության վերաբերյալ 3

7 Ծրագրային ցուցանիշներ 1

8 Ծրագրային ցուցանիշներ 2

9 Ծրագրային ցուցանիշներ 3

10 Ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 1

11 Ամփոփ հաշվետվություն հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2

12 Հաշվետվություն դեբիտորական պարտքերի մասին 1

13 Հաշվետվություն դեբիտորական պարտքերի մասին 2

14 Հաշվետվություն դեբիտորական պարտքերի մասին 3

15 Հաշվետվություն դեբիտորական պարտքերի մասին 4

Կատարած ծախսեր և պարտքերի ամփոփ հաշվետվություն-1

Կատարած ծախսեր և պարտքերի ամփոփ հաշվետվություն -2

Ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշներ-1

Ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշներ-2

Ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշներ-3

Ծախսերի հաշվետվություն/I եռամսյակ/

Հաստիքացուցակ 2017-1

Նախահաշիվ 2017-1-2

Նախահաշիվ 2017-1-1

Բյուջեի նախագիծ /էջ 1/

Բյուջեի նախագիծ /էջ 2/

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր /1/

Հիմնարկի կատարած ծախսեր և պարտքեր/2/

Ծրագրային ցուցանիշներ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Ծրագրային ցուցանիշներ 3

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 1

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 2

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 3

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 4

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 5

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան արդյունքների մասին 6

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 1

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 2

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 3

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2

Կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին 1

Կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին 2

Կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին 3

Կրեդիտորական պարտքերի և պահեստավորված միջոցների մասին 4